Home CONTACT US ENGLISH VERSION
系所簡介 成員簡介 公告事項 課程資訊 相關辦法 網路資源 表單下載 畢業系友 系學會 Q&A 海大首頁  
NTOU-Department of Aquaculture-國立臺灣海洋大學水產養殖學系
系辦公告事項
招生公告事項
獎學金公告事項
演講公告事項
就業資訊
 
 
 
公告日期:2017/5/1
  友善列印
公告105學年度第2學期海洋書卷獎獲獎學生名單

1052學期「海洋書卷獎」得獎名單
年級 班別 姓名 名次
1 A 薛皓芸 1
1 A 黃致憲 2
1 A 何翰儒 3
1 B 黃竟 1
1 B 吳貞霓 2
1 B 莊雅婷 3
2 A 梁晏甄 1
2 A 陳彥霖 2
2 A 張峻魁 2
2 B 盧昕妘 1
2 B 朱苡瑄 2
2 B 黃煜勳 3
3 A 吳旻純 1
3 A 趙佳音 2
3 A 藍安杰 3
3 B 黃姿樺 1
3 B 曾惠群 2
3 B 李芷萍 3
4 A 陳科佑 1
4 A 舒青瑩 2
4 A 賴佑昇 3
4 B 黃暐文 1
4 B 李尚霖 2
4 B 周怡萍 3

[返回上一頁]